बाष्पीभवन कंडेन्सर

 • बाष्पीभवन कंडेन्सर - काउंटर फ्लो

  बाष्पीभवन कंडेन्सर - काउंटर फ्लो

  बाष्पीभवन कंडेन्सर

  प्रगत अमोनिया रेफ्रिजरेशन कंडेन्सेशन तंत्रज्ञान ऊर्जा आणि पाण्याचा वापर 30% पेक्षा जास्त वाचवण्यास मदत करते.Evaporative Cooling म्हणजेकमी संक्षेपण तापमानमिळू शकते.रेफ्रिजरंटमधील संवेदनशील आणि अव्यक्त उष्णता स्प्रे वॉटर आणि कॉइलवरील प्रेरित वायुद्वारे काढली जाते.

 • बाष्पीभवन कंडेन्सरसह एआयओ रेफ्रिजरेशन सिस्टम

  बाष्पीभवन कंडेन्सरसह एआयओ रेफ्रिजरेशन सिस्टम

  बाष्पीभवन कंडेन्सरसह एआयओ रेफ्रिजरेशन सिस्टम

  बाष्पीभवन कंडेन्सरसह स्किड माउंटेड संपूर्ण पॅकेज्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम ग्राहकांना जागा, ऊर्जा आणि पाण्याचा वापर 30% पेक्षा जास्त वाचवण्यास मदत करते.कमी चार्ज अमोनिया रेफ्रिजरेशनसिंगल पॉइंट जबाबदारी असलेली प्रणाली, मदत करते.रेफ्रिजरंटमधून संवेदनशील आणि सुप्त उष्णता स्प्रे वॉटर आणि कॉइलवर प्रेरित हवा द्वारे काढली जाते

 • बाष्पीभवन कंडेन्सर - क्रॉस फ्लो

  बाष्पीभवन कंडेन्सर - क्रॉस फ्लो

  बाष्पीभवन कंडेन्सर
  प्रगत अमोनिया रेफ्रिजरेशन कंडेन्सेशन तंत्रज्ञान ऊर्जा आणि पाण्याचा वापर 30% पेक्षा जास्त वाचवण्यास मदत करते.बाष्पीभवन कूलिंग म्हणजे कमी कंडेन्सेशन तापमान मिळवता येते.रेफ्रिजरंटमधील संवेदनशील आणि अव्यक्त उष्णता स्प्रे वॉटर आणि कॉइलवरील प्रेरित वायुद्वारे काढली जाते.