बर्फ थर्मल स्टोरेज

  • बर्फ थर्मल स्टोरेज

    बर्फ थर्मल स्टोरेज

    बर्फ थर्मल स्टोरेज

    आइस थर्मल एनर्जी स्टोरेज (टीईएस) हे एक तंत्रज्ञान आहे जे स्टोरेज माध्यम थंड करून थर्मल एनर्जी साठवते जेणेकरुन साठवलेली ऊर्जा नंतरच्या वेळी थंड करण्यासाठी वापरता येईल.